1270 m2

460 000PLN

działka 1270 m2 Bezrzecze/Mahoniowa z WZ

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana przy ulicy Mahoniowej w miejscowości Bezrzecze, gmina Dobra, powiat policki.

Działka o powierzchni 1270m2

Działka w kształcie trapezu o wymiarach (53 m x 22 m x 60 m x 6 m x 17 m), w pobliskim sąsiedztwie nowe domy w zabudowie jednorodzinnej, wolnostojącej oraz wielorodzinnej.
  
Media: prąd i gaz w drodze (potwierdzone wnioskiem formalnym do usługodawców Enea, PGNiG).

Działka posiada warunki zabudowy z dnia 5 października 2022 r.

Inwestycja na tej działce może obejmować budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb planowanej inwestycji. 

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
-linie zabudowy nieprzekraczalne w odległości 6,0 m od północnej i południowej granicy działki,
-wskaźnik zabudowy do 20% powierzchni działki,
-powierzchni biologicznie czynna: min 50% powierzchni działki,
-szerokość elewacji frontowej budynku od 10,2 m do 15,2 m,
-wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od 3,5 do 4,0 m,
-dach dwuspadowy i wielospadowy o symetrycznym nachyleniu połaci,
-kąt nachylenia połaci głównych dachu 20-45 stopni,
-układ kalenicy głównej budynku: równoległy lub prostopadły do frontu działki,
-maksymalna wysokość budynku 9,0 m,
-dopuszcza się lokalizację lukarn lub facjat w połaciach dachu o maksymalnej łącznej szerokości nieprzekraczającej 70% szerokości elewacji.

Teren nie jest objęty wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Działka posiada drogę komunikacyjną z terenu inwestycji do drogi publicznej powiatowej.
Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów w ilości min. 2 miejsca na każdy lokal w budynku.
Zaopatrzenie w wodę - ze studni, przy zachowaniu wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, przy zachowaniu wymagań ws. warunków technicznych.
Oprowadzenie wód opadowych - poprzez zagospodarowanie na własnym terenie nieutwardzonym, przez zastosowanie studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych. 
Zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami Enea.
Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej. 

Oferta na wyłączność tylko u nas w biurze.

Więcej informacji +48501955010

Dodatkowe informacje

  • Id oferty: 6/8853/OGS

Sprzedaż

Bezrzecze

9732118

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Zapytaj o ofertę

+48 501 955 010Lub skorzystać z formularza. Prosimy o zostawienie danych,
nasz agent skontaktuje się w jak najszybszym czasie

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych, przejdź do polityki prywatności